Welkom

Beste mensen,

Door alle ontwikkelingen met betrekking tot de verspreiding van het
coronavirus hebben wij, in nauw overleg met de Gemeente Deurne,
besloten om de geplande jubileumborrel en aansluitende
dienstenveiling van 21 maart niet door te laten gaan en te verplaatsen
naar zaterdag 26 september 2020.

Noteer deze datum dus vast in uw agenda!

Wij gaan er vooralsnog van uit dat onze PROMSconcerten op 16 en 17
mei a.s. gewoon door kunnen gaan. Mochten de ontwikkelingen er
aanleiding toe geven om ook hier verandering in aan te brengen zullen
wij hierover tijdig berichten.
Met vriendelijke groeten,
Jubileumcommissie Muziekvereniging WILONA

 

Op deze site vindt u alle belangrijke informatie terug van onze vereniging. Wij wensen u veel plezier met deze site en hopen dat u opmerkingen/suggesties laat weten via het contactformulier.

Met muzikale groet,

Leden en bestuur Muziekvereniging Wilona